ଆମ ବିଷୟରେ

ଆମ ବିଷୟରେ

gc

କମ୍ପାନି ବିବରଣୀ

ହାଙ୍ଗଜୋ ଜିଆଇ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି କୋ।, ଲି।MANU ହେଉଛି Jiayi ର ସର୍ବଶେଷ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ OEM / ODM ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବା |

ଆମ କମ୍ପାନୀ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପାତ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତ the ନିମ୍ନ ଆଠଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ: ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକିଂ ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ପାତ୍ର ଏବଂ କପ୍, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇନଫ୍ୟୁଜର୍, ଚା ଏବଂ କଫି କ୍ୟାନ୍, ଫୁଡ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଥଳି, ବବୁଲ୍ ଚା ଆସେସୋରିଜ୍, ବାଉଁଶ ଉତ୍ପାଦ | ଏବଂ କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ଉତ୍ପାଦ |

2016 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ |

OEM / ODM ସେବାଗୁଡିକ |

ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା

ବାୟୋଡେଗ୍ରେଡେସନ୍ |

ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ଏକ ଉତ୍ପାଦକୁ ବୁ refers ାଏ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ହୋଇପାରେ |ଏହା କ୍ରାଫ୍ଟ ପେପର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ |ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷୟ ଏବଂ ଫେଣ୍ଟେସନ ପରେ, ଏହାକୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ପରେ ଜ organic ବ ସାରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଜମିକୁ ବହୁତ ପୁଷ୍ଟିକର କରିଥାଏ |ଏହା ଏକ ଭଲ ପ୍ରାକୃତିକ ପୁଷ୍ଟିକର |ଆମର କମ୍ପାନୀ ପରିବେଶ ସଚେତନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଚୟନ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ଦ୍ strict ାରା କଠୋର ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ, କେବଳ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ |

ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂର ସିଷ୍ଟମ ନିର୍ମାଣ, ଚା ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍, କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |ଆମର ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀରେ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି |ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କେବଳ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉତ୍ପାଦକୁ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକାଶ କରିପାରିବ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ମାନକ (QS / Iso9001) ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ବନ୍ଦ ଧୂଳିମୁକ୍ତ କର୍ମଶାଳା, ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚମାନର କଞ୍ଚାମାଲ ଚୟନ କରାଯାଇଛି |ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଉତ୍ପାଦ BRC, FDA, EEC, ACTM ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାସ କରିଛି, ଯାହା ନିରାପଦ ଏବଂ ନିରାପଦ ଅଟେ |ଏଥିସହ, ଆମେ ଏକ ଷ୍ଟପ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂର ଡିଜାଇନ୍, ବିକାଶ, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ଉତ୍ପାଦକ, ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଇତ୍ୟାଦି 50 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡିକ ଏକ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ଉତ୍ପାଦ ଯାହା ବହୁ ଆଗରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ |

କ୍ୟାଟେଟ୍