ଚା’ର ଭଲ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଚା ’ବାଛନ୍ତୁ |

ଚା’ର ଭଲ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଚା ’ବାଛନ୍ତୁ |

ଏକ ଶୁଖିଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବରେ, ଚା ପତ୍ରଗୁଡିକ ଓଦା ହେଲେ ମୃଦୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ଏବଂ ଚା ପତ୍ରର ଅଧିକାଂଶ ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦ୍ formed ାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ଶିଳ୍ପ ସୁଗନ୍ଧ ଅଟେ, ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଖରାପ ହେବା ସହଜ ଅଟେ |ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଚା ’ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିହେବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଚା’ ପତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ “ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ” ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଚା ପାତ୍ରସୃଷ୍ଟି ହେଲାସେଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚା କ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |

କାଗଜ ଚା ’
କାଗଜ ଚା’ରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ହାରାହାରି ସିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ରହିପାରେ |ଚା ପୁରା ଫୁଲିବା ପରେ ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପିଇବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ |

ଗ୍ଲାସ୍ ଚା ’
ଗ୍ଲାସ୍ ଚାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଲ୍ କରାଯାଇପାରେ, ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍, ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶରୀର ସ୍ୱଚ୍ଛ |ଚା ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଥିବା ଚା’ର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ବାହାରେ ଦେଖାଯାଏ |ଅବଶ୍ୟ, ଏହାର ଭଲ ହାଲୁକା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟାନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ଚା ପତ୍ର ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଅନ୍ଧକାର ପରିବେଶରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |କିଛି ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫଳ ଚା, ସୁଗନ୍ଧିତ ଚା ଇତ୍ୟାଦି ଗଚ୍ଛିତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଖିବା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ |

ଆଇରନ୍ ଟି
ଲ Iron ହ ଚା’ରେ ଭଲ ସିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ମଧ୍ୟମ ସୀମା ମୂଲ୍ୟ, ଭଲ ଆର୍ଦ୍ରତା-ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ହାଲୁକା ପ୍ରୁଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ରହିପାରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଚା’ର ଘର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |ଅବଶ୍ୟ, ସାମଗ୍ରୀ ହେତୁ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କଳଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତେଣୁ ଚା ’ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୁହା ଚା’ ବ୍ୟବହାର କରିବାବେଳେ, ଦୁଇ ସ୍ତରୀୟ lid ାଙ୍କୁଣୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଲ, ଏବଂ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା, ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ | -ମୁକ୍ତ

କାଗଜ ଚା ’

କାଗଜ ଚା ’

ଲୁହା ଚା ’

ଆଇରନ୍ ଟି

ଗ୍ଲାସ୍ ଚା ’

ଗ୍ଲାସ୍ ଚା ’


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ନଭେମ୍ବର -14-2022 |