ମୋକା ହାଣ୍ଡି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣ |

ମୋକା ହାଣ୍ଡି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣ |

ଯେତେବେଳେ ମୋଚା କଥା ଆସେ, ସମସ୍ତେ ମୋଚା କଫି ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି |ତେବେ କଣମୋଚା ହାଣ୍ଡି |?

କଫି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋକା ପୋ ହେଉଛି ଏକ ଉପକରଣ, ସାଧାରଣତ European ୟୁରୋପୀୟ ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେରିକାରେ “ଇଟାଲୀୟ ଡ୍ରପ୍ ଫିଲ୍ଟର୍” କୁହାଯାଏ |ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୋକା ହାଣ୍ଡି 1933 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀୟ ଆଲଫୋନ୍ସୋ ବିଏଲେଟି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା | ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ସେ କେବଳ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଏକ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଖୋଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 14 ବର୍ଷ ପରେ, 1933 ମସିହାରେ, ସେ ମୋକା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମୋକା ହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ |

ମୂଳ ଗରମ କରି କଫି ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ମୋଚା ହାଣ୍ଡି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କଠୋର ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୋଚା ହାଣ୍ଡିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା କଫି ତରଳ ଇଟାଲୀୟ ଏସପ୍ରେସୋ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଡ୍ରପ୍ ପ୍ରକାରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ |ତଥାପି, ମୋଚା ହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଫିରେ ଇଟାଲୀୟ ଏସପ୍ରେସର ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ସ୍ବାଦ ରହିଛି ଏବଂ ଏକ ସରଳ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଘରେ ଇଟାଲୀ କଫିର ସ୍ freedom ାଧୀନତା ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ |

ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୋକା ହାଣ୍ଡି |

ମୋଚା ପାତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି |

Theମୋଚା କଫି ନିର୍ମାତା |ଆଲୁମିନିୟମ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେନଲେସ ଷ୍ଟିଲରେ ତିଆରି ଏବଂ ଉପର ଏବଂ ତଳ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ |ମ part ି ଅଂଶ ଏକ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ, ଯାହା ତଳ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ହାଣ୍ଡି ଶରୀରରେ ଏକ ପ୍ରେସର ରିଲିଫ୍ ଭଲଭ୍ ଅଛି ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଚାପ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ |

ଏକ ମୋଚା ହାଣ୍ଡିର କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ହେଉଛି ହାଣ୍ଡିକୁ ଚୁଲିରେ ରଖିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଗରମ କରିବା |ତଳ ହାଣ୍ଡିରେ ଥିବା ପାଣି ଫୁଟିଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ କରେ |ବାଷ୍ପ ଦ୍ ated ାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ଚାପ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଫୁଟିଥାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଗରମ ଜଳକୁ ପାଉଡର ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଫି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଥାଏ |ଏକ ଫିଲ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଫିଲ୍ଟର୍ ହେବା ପରେ ଏହା ଉପର ହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ |

ଇଟାଲୀୟ କଫି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାପ 7-9 ବାର ହୋଇଥିବାବେଳେ ମୋଚା ହାଣ୍ଡିରୁ କଫି ବାହାର କରିବାର ଚାପ ମାତ୍ର 1 ବାର ଅଟେ |ଯଦିଓ ଏକ ମୋଚା ହାଣ୍ଡିରେ ଚାପ ବହୁତ କମ୍, ଗରମ ହେଲେ, ଏହା କଫି ରାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ |

ଅନ୍ୟ କଫି ବାସନଗୁଡିକ ତୁଳନାରେ, ଆପଣ କେବଳ 1 ବାର୍ ସହିତ ଏକ କପ୍ ଇଟାଲୀୟ ଏସପ୍ରେସୋ ପାଇପାରିବେ |ମୋଚା ହାଣ୍ଡି ବହୁତ ସୁବିଧାଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ |ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ସୁଗନ୍ଧିତ କଫି ପିଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରେଡ୍ ଏସପ୍ରେସୋରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଜଳ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ମିଶାଇବାକୁ ପଡିବ |

ମୋକା ହାଣ୍ଡି |

ମୋଚା ହାଣ୍ଡି ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିନ୍ସ ଉପଯୁକ୍ତ |

ଏକ ମୋଚା ହାଣ୍ଡିର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରୁ, ଏହା କଫି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଚାପକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ଏବଂ “ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଚାପ” ଏକକ ଗ୍ରେଡ୍ କଫି ତିଆରି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କେବଳ ଏସପ୍ରେସୋ ପାଇଁ |କଫି ବିନ୍ସ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପସନ୍ଦ ଇଟାଲୀୟ ମିଶ୍ରିତ ବିନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ବେକିଂ ଏବଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏକକ ଗ୍ରେଡ୍ କଫି ବିନ୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ |

ମୋକା କଫି ନିର୍ମାତା |

ମୋଚା ହାଣ୍ଡି ବ୍ୟବହାର କରିବାବେଳେ ମୁଁ କ’ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍?

A ରେ ପାଣି ଭରିବା ସମୟରେମୋଚା କଫି ହାଣ୍ଡି |, ଜଳ ସ୍ତର ଚାପ ରିଲିଫ୍ ଭଲଭ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |

ପୋଡାଜଳାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଗରମ କରିବା ପରେ ମୋଚା ହାଣ୍ଡିର ଶରୀରକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

③ ଯଦି କଫି ତରଳ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ manner ଙ୍ଗରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ଅଧିକ |ଅପରପକ୍ଷେ, ଯଦି ଏହା ଅତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ ଏବଂ ନିଆଁକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |

④ ସୁରକ୍ଷା: ଚାପ ହେତୁ ରୋଷେଇ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ |

 

ଏକ ମୋଚା ହାଣ୍ଡିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା କଫିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱାଦ, ଅମ୍ଳତା ଏବଂ ତିକ୍ତତାର ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଏକ ତେଲିଆ ସ୍ତର ରହିଥାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଏସପ୍ରେସୋ ପାଇଁ ନିକଟତମ କଫି ବାସନ ଅଟେ |ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧାଜନକ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା କଫି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ କ୍ଷୀର ମିଶାଯାଏ, ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଟ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ନଭେମ୍ବର -06-2023 |